Váš nákupný košík je prázdny

Ochrana osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov je pri internetových objednávkach nevyhnutnosťou, ako aj pri Vašom prípadnom záujme o zaradenie do nášho newsletteru.

Chceme Vás však ubezpečiť, že Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutné účely a v žiadnom prípade ich nezneužijeme.

Pre riadne fungovanie internetovej lekárne je nutné poskytnúť Vaše údaje aj tretím stranám, ako sú kuriérske spoločnosti, prevádzkovateľ platobnej brány a naša účtovná firma. Vaše údaje však poskytujeme len vybraným dôveryhodným partnerom, s ktorými máme sami podpísané zmluvy o GDPR.

Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám na ne odpovieme. Pripájame aj naše podmienky ochrany osobných údajov, aby ste si boli istí, že u nás sa môžete cítiť bezpečne rovnako ako pri nákupe v kamennej lekárni.

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

 •  Spoločnosť INSPE, s.r.o., ktorá prevádzkuje kamennú lekáreň INSPE, e-mail: info@lekareninspe.sk, telefónne číslo: 0948 127 464, je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci internetovej lekárne, prevádzkovanej  na území Slovenskej republiky.
 •  Spoločnosť INSPE,s.r.o., so sídlom na Trojičnom námestí 178/1, 027 44 Tvrdošín, je zapísaná v Obchodnom registri SR, Vložka číslo:  19212/L    
  IČO: 36 804 851  
  DIČ: 202 241 8827
  IČ DPH: SK202 241 8827
  Kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti: P 62587160301
   
 •  Spoločnosť má všetky oprávnenia a licencie na prevádzku internetovej aj kamennej lekárne. Lekáreň je pravidelne kontrolovaná aj Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý nám internetový predaj schválil a povolil.

Aké údaje spracúvame a uchovávame

 • vaše meno, priezvisko, adresu, aby bolo možné spracovať vašu objednávku, vystaviť k nej daňový doklad a tiež doručiť ju na správnu adresu.
 •  Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu, aby sme Vás mohli kontaktovať. E-mail využívame na doručenie daňového dokladu v elektronickej podobe a tiež na informovanie o stave vašej objednávky. Telefónne číslo a e-mail sú tiež využité pri doručovacích službách, aby Vás oni mohli kontaktovať a informovať Vás o doručení Vašej objednávky.
 • Na Váš e-mail doručujeme aj newsletter, ktorého doručovanie môžete odmietnuť
 • Údaje o platobnej karte na účely uskutočnenia platby a prípadného vrátenia platby. Tiež pri spracovaní v účtovníctve, pri zaúčtovaní platieb a ich spárovaní s faktúrami.
 • S kuriérskou spoločnosťou DPD, Zásielkovňou aj so spoločnosťou GP webpay ( ktorá prevádzkuje platobnú bránu) máme uzavreté zmluvy o ochrane vašich osobných údajov.
 • Žiadne z vašich údajov nezdieľame a neposkytujeme nikomu inému, žiadnym reklamným a iným spoločnostiam.
 • doručenie Slovenskou poštou- zdieľame vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail- aby bolo možné doručiť k Vám vašu zásielku
 • doručenie kuriérom DPD- zdieľame vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail- aby bolo možné doručiť k Vám vašu zásielku
 • doručenie cez Zásielkovňu- zdieľame vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail- aby bolo možné doručiť k Vám vašu zásielku
 • platby cez platobnú bránu GP webpay- V zmysle novej európskej smernice PSD2 (Payment Service Directive) dochádza pri platobných transakciách k viacnásobnému overeniu zákazníka, tzv. silnému overeniu klienta na strane jeho vydavateľa. Z uvedného dôvodu s platobnou bránou zdieľame vaše meno, priezvisko, adresu (fakturačnú aj dodaciu), telefónne číslo aj e-mail.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR

Na vyžiadanie Vás budeme informovať, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a – ako je uvedené vyššie – vznášať námietky voči spracúvaniu. Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Sme povinní Vašu žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.

Zodpovedná osoba

Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím, na našu zodpovednú osobu. Svoje otázky a pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: lekaren@lekareninspe.sk.

Návšteva stránky

Návštevou stránky www.lekareninspe.sk súhlasíte s podmienkami, ktoré na nej nájdete.

ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER

Registrácia / Obsah

Ak sa prihlásite na odoberanie elektronického newslettera spoločnosti INSPE, s.r.o., so sídlom Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín,  IČO: 36 804 851, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19212/L. (ďalej len “INSPE,s.r.o.“) (prostredníctvom e-mailu), ktorá prevádzkuje internetovú aj kamennú lekáreň, budete pravidelne informovaný o reklamných aktivitách ako napríklad mimoriadne ponuky, zľavové akcie, všeobecné informácie o produktoch a službách. Uvedené reklamné správy sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zmeny vo Vašich kontaktných údajoch treba ohlásiť spoločnosti INSPE, s.r.o., alebo na kontaktné údaje lekárne INSPE – e-mail: lekaren@lekareninspe.sk. Spoločnosť INSPE, s.r.o. si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s elektronickým newsletterom.

Zrušenie

Vaše prihlásenie na odoberanie elektronického newslettera spoločnosti INSPE, s.r.o.,  môžete kedykoľvek odvolať, najmä oznámením tohto odvolania na webovej stránke www.lekareninspe.sk, alebo prostredníctvom zakliknutia odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newsletteri.

Váš súhlas so zasielaním elektronického newslettera potvrdíte označením príslušného políčka, a vyjadrujete tým súhlas s použítím Vašich údajov na účely spomenuté v tomto dokumente.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím