Váš nákupný košík je prázdny

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresa pre vrátenie tovaru je:
INSPE,s.r.o., Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín
Adresa pre zaslanie formulára prostredníctvom nášho e-mailu:
lekaren@lekareninspe.sk

Týmto v súlade s ustanovením článku Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente, bodu 1, Všeobecných obchodných podmienok odstupujem od kúpnej zmluvy a uvádzam nasledovné údaje:

Číslo objednávky, prípadne číslo faktúry:...........................................................
Meno:....................................................................................................................
Priezvisko:............................................................................................................
Adresa:..................................................................................................................
            ...................................................................................................................
Telefónne číslo:........................................................
e-mail:.......................................................................

Číslo účtu na ktoré žiadate zaslať kúpnu cenu, prípadne jej pomernú časť (vo formáte IBAN):
.....................................................................................................................................................

Dôvod odstúpenia od zmluvy (nie je povinný, no pomôže nám zlepšiť prípadné nedostatky):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Dátum:...............................................
Podpis, v prípade, že posielate tento formulár poštou: ...............................................................

UPOZORNENIE:
- Formulár nie je možné použiť v prípade liekov a zdravotníckych pomôcok.
- V prípade, že formulár vypĺňate ručne, nie na PC, píšte prosím čitateľne, najlepšie paličkovým písmom.

Na stiahnutie a tlač TU